MICS CRM - Säljstöd

MICS CRM/säljstöd är ett system som hjälper dig att förstärka kundrelationerna genom att hålla reda på kunder, kontaktpersoner och vad som sker med dessa. CRM och säljstöd handlar om just detta: att på ett systematiskt sätt hålla reda på sina kunder.

 

Med MICS CRM samlas all viktig information på ett ställe. Man kan enkelt kommunicera med kunderna och har informationen tillgänglig både online och offline.

 

CRM-verktyget innehåller funktioner för att hantera tre huvudområden: Försäljning, Marknadsföring och Kundservice. Men MICS CRM / Säljstöd kan med fördel även användas inom andra områden t.ex: Ärendehantering, Leverantörsregister, Produktdatabas, mm.

 

Här kan du ladda hem en broschyr på MICS CRM.