Teknisk info

MICS CRM kan köras på Windows XP/Vista/7/8/8.1/10. Hårdvaruspecifikationen är den samma som för respektive operativsystem. Det går också bra att köra via MS Terminal Server och på så sätt fungerar det att ansluta med både PC- och MAC-klient.

 

MICS säljverktyg har kopplingar/integration med andra produkter t.ex: Word, Excel, Outlook, Crystal Reports m.fl. När de integrerade systemen utvecklas blir också MICS som helhet bättre.

 

Databasstrukturen är öppen och okomplicerad med ett minimum av tabeller. Skälen till detta är flera:

  • Det ska vara lätt att skapa rapporter och sökningar i MICS
  • Det ska vara lätt för andra system att kommunicera med MICS
  • Det ska vara lätt att göra anpassningar
  • Det ska vara lätt att integrera MICS med andra system

 

MICS fungerar tillsammans med MS SQL-databas via ODBC. Vid mindre installationer används MS Access.

 

MICS säljstöd tillåter att nya tabeller och fält adderas till databasen. Alla fält- och tabellnamn är lagrade i en särskild språkfil och kan lätt modifieras. Detta gör MICS mycket användbar som kärna i större utvecklingsprojekt.

 

 

MICS är utvecklat med Microsofts produkter som bas. Detta gör det lättare att ligga i framkanten av den tekniska utvecklingen samtidigt som investeringen är trygg och risken låg.