Konsulting CRM - Säljstöd

 

Att komma igång med ett CRM - säljprogram ställer stora krav på att projektet genomförs på ett professionellt sätt. För oss är det mycket viktigt att ni som kund blir nöjda och att investeringen verkligen får den effekt ni förväntat er.

 

För att underlätta och säkerställa genomförandet av projektet erbjuder vi bland annat:

 

Förstudie

Innan man startar ett CRM-projekt är det viktigt att göra en ordentlig förstudie. En noggrann definiering och utredning av hur CRM-systemet skall användas i den egna organisationen är av största vikt för att projektet ska lyckas.

Vi analyserar hur ni jobbar idag och vad som kan förbättras i och med införandet av MICS CRM. Förstudien ligger till grund för projektets arbetsgång och mål. 

 

Projektledning

För att få kontroll över projektets alla delar upprättas gemensamt en projektplan. Varje arbetsmoment ansvarsfördelas och tidssätts. Vår rekommendation är att ni involverar egen personal i ett tidigt skede som får möjlighet att avsätta tid i projektet.

Vi kan ta ett större eller mindre ansvar vid införandet av CRM-systemet beroende på era önskemål.

 

Införande / Installation

Det är mycket att tänka på när man ska implementera ett nytt CRM-system. Ju fler användare som ska köra systemet desto viktigare att allt "klaffar" så att systemet är driftklart på utsatt datum.

Vi känner till de vanligaste misstagen man kan göra och vet hur man undviker fallgropparna.  Vi jobbar strukturerat efter checklistor och har lång erfarenhet från både stora och små installationer i många olika IT-miljöer.

 

Utbildning

Utbildning är naturligtvis ett mycket viktigt moment. Utbildningsinsatsen måste både nivå- och situationsanpassas för att ge full effekt. Beroende på hur vana användarna är att arbeta med PC-program anpassas utbildningen vad gäller tid och inriktning.

Normalt brukar en utbildning bestå av 1 dags grundkurs + 1/2 dags uppföljningskurs. Uppföljande utbildning bör ske när det gått några månader och användarna fått känna på systemet ordentligt.

Vi rekommenderar dessutom att minst en person på företaget går en "Super user"-utbildning för att få djupare kunskap om hur man administrerar och underhåller MICS säljstöd. Denna användare brukar också bli den person som kan mest om systemet och kan hjälpa andra användare vid behov.